Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Stoffer over het bericht ''Cowboy op dak levensgevaarlijk'; Populariteit zonnepanelen heeft keerzijde'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht 'Cowboy op dak levensgevaarlijk'; Populariteit zonnepanelen heeft keerzijde’

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘'Cowboy op dak levensgevaarlijk'; Populariteit zonnepanelen heeft keerzijde’

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid