Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Oeganda scherpt anti-homowetten nog verder aan, jezelf lhbti+ noemen al strafbaar’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Indiener
    J.J. Klink, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Klink over het bericht ‘Oeganda scherpt anti-homowetten nog verder aan, jezelf LHBTI+ noemen al strafbaar’

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken