Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Strolenberg over het artikel 'Arbeidsinspectie: Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Strolenberg over het artikel 'Arbeidsinspectie: Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen'

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Arbeidsinspectie: Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen'

Indiener M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid