Schriftelijke vragen : Het artikel 'Arbeidsinspectie: Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Strolenberg over het artikel 'Arbeidsinspectie: Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen'

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Strolenberg over het artikel 'Arbeidsinspectie: Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen'

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid