Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Minister Kuipers ziet de wachttijden van nieuwe medicijnen afnemen’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Den Haan over het bericht ‘Minister Kuipers ziet de wachttijden van nieuwe medicijnen afnemen’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport