Schriftelijke vragen : De grootschalige verzameling van data over demonstranten door de politie

Download

Indieners

  • Gericht aan
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Gericht aan
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over ‘de grootschalige verzameling van data over demonstranten door de politie’

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellemeet over de grootschalige verzameling van data over demonstranten door de politie

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid