Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Palland over het bericht 'Wie redt de grootste kerk van de vier noordelijke provincies? Zelfs de klokken mogen nu niet luiden'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Wie redt de grootste kerk van de vier noordelijke provincies? Zelfs de klokken mogen nu niet luiden’

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid