Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Palland over het bericht ‘Subsidie op je rieten dak, maar alleen als het riet uit China komt’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Subsidie op je rieten dak, maar alleen als het riet uit China komt’

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid