Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van leden Van Campen en Valstar over de bedreiging van de inheemse natuur door het rode gevaar: ‘de Amerikaanse rivierkreeft’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Campen en Valstar over de bedreiging van de inheemse natuur door het rode gevaar: ‘de Amerikaanse rivierkreeft’

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof