Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen over het artikel 'How China controls its top students in Germany'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Woude over loyaliteitsverklaringen bij Chinese promovendi

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het artikel 'How China controls its top students in Germany'

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid