Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van den Berg, Agema, Kuiken, Westerveld, Koekkoek, Stoffer, Azarkan, Gündogan, Den Haan, Pouw-Verweij, Hijink, Van Esch en Van der Plas over longcovid onderzoek

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Longcovid onderzoek

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid