Schriftelijke vragen : Het bericht dat pasfoto’s van buitenlanders ten onrechte door de politie gebruikt worden

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Dekker-Abdulaziz en Mutluer over het bericht dat pasfoto’s van buitenlanders ten onrechte door de politie gebruikt worden

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid