Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kwint en Leijten over de invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kwint en Leijten over de invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

De invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid