Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Haverkort over het artikel in dagblad Trouw over ‘Schone as van afval legt het af tegen goedkopere vuile variant’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Schone as van afval legt het af tegen de goedkopere vuile variant’

Indiener E.A. Haverkort, Tweede Kamerlid