Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Stoffer en Maatoug over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen vragen van de leden Stoffer en Maatoug over 'de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers'

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schriftelijke vragen

De ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid