Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Wuite over de bedreigingen van schrijver Pim Lammers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wuite over de bedreiging van schrijver Pim Lammers

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De bedreigingen van schrijver Pim Lammers

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid