Schriftelijke vragen : Juridische belemmeringen voor composteren gft met wormen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Indiener
    R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over juridische belemmeringen voor composteren gft met wormen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over juridische belemmeringen voor composteren gft met wormen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit