Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over het bericht ‘UMCG getroffen door Russische cyberaanval, meer ziekenhuizen onder vuur’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘UMCG getroffen door Russische cyberaanval, meer ziekenhuizen onder vuur’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘UMCG getroffen door Russische cyberaanval, meer ziekenhuizen onder vuur’

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid