Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Verkuijlen over het bericht ‘Vaak dakloos na verlaten jeugdzorg’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Hil en Verkuijlen over het bericht 'Vaak dakloos na verlaten jeugdzorg'

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Vaak dakloos na verlaten jeugdzorg’

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid