Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Klaver, Kuiken, Bouchallikh, Bromet, Bushoff, Ellemeet, De Hoop, Kathmann, Kröger, Van der Lee, Maatoug, Mohandis, Mutluer, Nijboer, Piri, Thijssen en Westerveld over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Rutte, minister-president

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid