Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede namens
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede namens
  A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
 • Mede ondertekenaar
  M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid