Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid