Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Markuszower en Wilders over de overname van de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers door het COA

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Markuszower en Wilders over de overname van de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers door het COA

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De overname van de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers door het COA.

Indiener G. Markuszower, Tweede Kamerlid