Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het incident met een geknakte windturbine in Flevoland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Geknakte windmolen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid