Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen, Ellian en Sneller over zorgen over de uitwerking van een Kamerbreed aangenomen motie voor de aanbesteding van tolkendiensten in Nederland en de grote zorgen over de toekomst van Tolken in Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Ellian en Sneller over zorgen over de uitwerking van een Kamerbreed aangenomen motie voor de aanbesteding van tolkendiensten in Nederland en de grote zorgen over de toekomst van Tolken in Nederland

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Zorgen over de uitwerking van een Kamerbreed aangenomen motie voor de aanbesteding van tolkendiensten in Nederland en de grote zorgen over de toekomst van Tolken in Nederland

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid