Schriftelijke vragen : Woningdeling door meerdere eenouderhuishoudens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jan Paternotte, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Paternotte over Woningdeling door meerdere eenouderhuishoudens

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Paternotte over het bericht ‘Woningdeling door meerdere eenouderhuishoudens’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties