Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kröger over het gebruik van Russisch uranium door de kerncentrale Borssele

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Mede ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kröger over het gebruik van Russisch uranium door kerncentrale Borssele

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Schriftelijke vragen

Het gebruik van Russisch uranium door kerncentrale Borssele

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid