Schriftelijke vragen : Het bericht ’Ombudsman: Overheid dwingt burgers tot fraude’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Inge van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Ombudsman: Overheid dwingt burgers tot fraude'

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties