Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Ginneken over de vrijstelling van het C-rijbewijs voor zero-emissie (ZE) bestelvoertuigen tot 4.250 kilogram

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Ginneken over de vrijstelling C-rijbewijs voor zero emissie (ZE) bestelvoertuigen tot 4.250 kg

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De vrijstelling C-rijbewijs voor zero emissie (ZE) bestelvoertuigen tot 4.250 kg

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid