Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Helder over het bericht ‘Lage straf uithalers: mag dat wel?’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht ‘Lage straf uithalers: mag dat wel?’

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Lage straf uithalers: mag dat wel?’

Indiener L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid