Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de berichten 'Joodse school Cheider opnieuw dicht uit angst voor antisemitische incidenten' en 'Gepeste Joodse leerlingen wisselen van school'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De berichten ‘Joodse school Cheider opnieuw dicht uit angst voor antisemitische incidenten’ en ‘Gepeste Joodse leerlingen wisselen van school’

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid