Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat: ‘Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op van vragen van het lid Beckerman over het bericht Bewoners de Olmenhof over vertrek uit flat: ‘Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het bericht Bewoners de Olmenhof over vertrek uit flat: ‘Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties