Schriftelijke vragen : De slechte toegankelijkheid voor publiek van het tv-programma Kiespijn.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Werner over de slechte toegankelijkheid voor het publiek van het tv-programma Kiespijn

Indiener F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel antwoord op vragen van het lid Werner over de slechte toegankelijkheid voor publiek van het tv-programma Kiespijn

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap