Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de waterkwaliteit in Nederland en de gevolgen van schadelijke stoffen in oppervlakte- en drinkwater voor de volksgezondheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording op vragen van het lid Van Haga over de waterkwaliteit in Nederland en de gevolgen van schadelijke stoffen in oppervlakte en drinkwater voor de volksgezondheid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De waterkwaliteit in Nederland en de gevolgen van schadelijke stoffen in oppervlakte – en drinkwater voor de volksgezondheid

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid