Schriftelijke vragen : Het bericht 'Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Hagen en Boucke over het bericht 'Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte'

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Hagen en Boucke over het bericht Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriekkankerverwekkende stoffen lekte

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat