Schriftelijke vragen : Het artikel '‘Verstoorde arbeidsverhouding’ als ontslaggrond ondermijnt sociale veiligheid’'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Senna Maatoug, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van leden Westerveld en Maatoug over het artikel '‘Verstoorde arbeidsverhouding’ als ontslaggrond ondermijnt sociale veiligheid’'

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Maatoug over het artikel “Verstoorde arbeidsverhouding‘ als ontslaggrond ondermijnt sociale veiligheid”

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid