Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Nijboer over niet toegestane huurstijgingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Nijboer over niet toegestane huurstijgingen

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Schriftelijke vragen

Niet toegestane huurstijgingen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid