Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de inzet van de door Nederland geleverde F-16 gevechtsvliegtuigen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Defensie
  • Mede namens
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De inzet van de door Nederland geleverde F-16 gevechtsvliegtuigen

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid