Schriftelijke vragen : De hoogte van het collegegeld voor Oekraïense studenten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de hoogte van het collegegeld voor Oekraïense studenten

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap