Schriftelijke vragen : De juridische positie van Taiwan in het kader van de komende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (78e zitting)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de juridische positie van Taiwan in het kader van de komende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (78e zitting)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken