Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Hagen en Boucke over het bericht 'Tata hakt knoop door en gaat tóch staal maken met waterstof'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Tata hakt knoop door en gaat tóch staal maken met waterstof'

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid