Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raan over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door luchtvaart

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) door de luchtvaart

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)  door de luchtvaart

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid