Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Gelderse woondeals dreigen te mislukken: niet door stikstof, maar door ambtenarentekort’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Peter de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Peter de Groot over ‘Gelderse woondeals dreigen te mislukken: niet door stikstof, maar door ambtenarentekort’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties