Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Rahimi en Ellian over het bericht 'Ambtenaar vervalste meerdere rapporten over beveiliging DigiD-aansluiting'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Rahimi en Ellian over het bericht 'Ambtenaar vervalste meerdere rapporten over beveiliging DigiD-aansluiting'

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Ambtenaar vervalste meerdere rapporten over beveiliging DigiD-aansluiting'

Indiener H. Rahimi, Tweede Kamerlid