Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het ombouwen van ziekenhuizen tot asielwalhalla’s

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het ombouwen van ziekenhuizen tot asielwalhalla’s

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het ombouwen van ziekenhuizen tot asielwalhalla’s.

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid