Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op de leden Hammelburg en Sjoerdsma over het bericht ‘Miljoenen chips Nederlandse fabrikanten belanden in Rusland ondanks sancties’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Miljoenen chips Nederlandse fabrikanten belanden in Rusland ondanks sancties’

Indiener A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid