Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Agema over Medicijnen waar zowel het eigen risico als een eigen bijdrage voor geldt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Agema over medicijnen waar zowel het eigen risico als een eigen bijdrage voor geldt

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Medicijnen waar zowel het eigen risico als een eigen bijdrage voor geldt

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid