Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over het artikel ‘Landbouw ook aan de lat voor nitraat uit de stad'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Plas over het artikel ‘Landbouw ook aan de lat voor nitraat uit de stad'

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Landbouw ook aan de lat voor nitraat uit de stad'

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid