Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Sneller over het zo snel mogelijk starten met de volgende fase van het experiment gesloten coffeeshopketen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Sneller over het zo snel mogelijk starten met de volgende fase van het experiment gesloten coffeeshopketen

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het zo snel mogelijk starten met de volgende fase van het experiment gesloten coffeeshopketen

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid