Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Vestering, Wassenberg en Van Esch over het zwijgcontract dat omwonenden van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo moesten tekenen om te voorkomen dat zij bezwaar maken tegen de overlast van de slachterij

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering, Wassenberg en Van Esch over het bericht dat omwonenden van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo een contract moesten tekenen om te voorkomen dat zij bezwaar maken tegen de overlast van de slachterij

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering, Wassenberg en Van Esch over het zwijgcontract dat omwonenden van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo moesten tekenen om te voorkomen dat zij bezwaar maken tegen de overlast van de slachterij

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het zwijgcontract dat omwonenden van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo moesten tekenen om te voorkomen dat zij bezwaar maken tegen de overlast van de slachterij

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid